Zasedání Akademického senátu JU

Úterý 13 listopad 2018 14:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové, svolávám řádné zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které se bude konat v úterý 13. listopadu 2018 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, č. dv. 03 003.

Program:

1. Organizační záležitosti AS JU.

2. Návrh rektora na rozdělení části příspěvku pro VVŠ, která připadá na JU z objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2018.

3. Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu 2019-2020.

4. Jednací řád AS PřF JU.

5. Volební řád AS PřF JU.

6. Informace z Rady VŠ.

7. Informace ze Studentské komory AS JU.

8. Různé.

 

Materiály pro jednání jsou dostupné po přihlášení pomocí IDM na webových stránkách AS JU (http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/senate).

 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.,
předsedkyně AS JU

Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách