Zasedání Akademického senátu JU

Úterý 3 březen 2015 14:00

Program:

Informace o přípravě rozpočtu JU na rok 2015.
Řád celoživotního vzdělávání JU.
Úprava Statutu Přírodovědecké fakulty JU (změna adresy).
Úprava Statutu Zemědělské fakulty JU (změna adresy).
Studentská komora AS JU.
Informace z Rady vysokých škol.
Různé.

Pravidelná jednání Akademického senátu JU jsou přístupná všem studentům a zaměstnancům. 

Kde
zasedací místnost Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, č. dv. 03 003.
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách