Již sedmý ročník

Čtvrtek 1 červen 2017 09:00

do

Úterý 10 říjen 2017 10:00

Soutěž vyhlašuje spolek Krasec a Jihočeský kraj pod záštitou radního Jihočeského kraje Pavla Macha a rektora Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích a jedna z nich je vymezena právě pro bakalářské a diplomové práce, které se zabývají třeba aplikovanou ekologií, ochranou přírody či EVVO a které mají přínos pro ochranu životního prostředí. Uplynulých ročníků se účastnili studenti z 5 různých fakult JU. Loni se mezi přihlášenými pracemi objevila témata jako ekologie invazních druhů, management krajiny či obnova rašelinišť atd. Oceněné práce najdete na těchto stránkách.

Do letošního ročníku se mohou hlásit studenti/absolventi jihočeských vysokých škol, kteří svou práci obhájili či obhájí v období od 1. ledna 2016 - 30. června 2017. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. října 2017.

Studenti, jejichž práce získají od odborné hodnotící komise nejvíce bodů a umístí se na 1. - 3. místě, obdrží certifikát, balíček regionálních výrobků a finanční odměnu ve výši 7000 Kč, 5000 Kč, resp. 3000 Kč.

Další informace včetně pravidel, přihlášky a přehledu oceněných prací v předchozích ročnících jsou k dispozici zde, nebo u organizátorky soutěže Simony Šafarčíkové, e-mail: safarcicka@email.cz, tel.: 725 048 160.

Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách