Schůze Akademického senátu JU

Úterý 20 říjen 2015 14:00

Předseda Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., svolal na úterý 20. října 2015 schůzi senátu.

Program:

1) Mandátové a organizační záležitosti.
2) Volba místopředsedy AS JU z řad studentů.
3) Mzdový předpis JU.
4) Dlouhodobý záměr JU na léta 2016-2020.
5) Aktualizace Dlouhodobého záměru JU pro rok 2016.
6) Stipendijní řád JU.
7) Vyhlášení a organizace volby kandidáta na funkci rektora JU.
8) Studentská unie JU.
9) Studentská komora AS JU.
10) Informace z Rady vysokých škol.
11) Různé.

Kde
zasedací místnost Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, č. dv. 03 003.
Jméno kontaktu
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách