Schůze Akademického senátu JU v úterý 18. října

Úterý 18 říjen 2016 14:00

Předseda Akademického senátu JU PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., svolal na úterý 18. října 2016 schůzi Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Schůze se uskuteční ve 14 hodin v zasedací místnosti Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, č. dv. 03 003.

Program:

Mandátní záležitosti, přivítání nových členů AS JU, doplňovací volby do AS JU.
Návrh Statutu JU.
Návrh Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení JU.
Návrh Jednacího řádu Vědecké rady JU.
Návrh Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na JU.
Návrh rozdělení části příspěvku – navýšení rozpočtu pro rok 2016.
Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2017.
Změna Volebního a jednacího řádu Akademického senátu PřF JU.
Studentská komora AS JU.
Informace z Rady vysokých škol.
Různé.

Kde
zasedací místnost Rektorátu JU, Branišovská 31a, 3. poschodí, č. dv. 03 003.
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách