ONLINE DISKUZE: Role vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize

Čtvrtek 17 září 2020 13:00 - 15:00

Jak reagovaly a komunikovaly vysoké školy v čase pandemie? Zaujaly univerzity aktivně svou třetí roli a byly společensky odpovědné?

Jak se krize zasáhla do procesu internacionalizace a vzdělávání? Dokázala urychlit změny a postupy? Jaké ponaučení si školy odnesly z krizového vývoje do budoucna?

O těchto a dalších tématech budou ve čtvrtek 17. září od 13.00 hodin v živém video-přenosu na webu magazínu vysokých škol www.universitas.cz a na facebookových stránkách univerzit diskutovat tito zástupci vysokých škol a dalších partnerů:

– Robin Čumpelík, ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
– Jana Holá, děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
– Michal Lošťák, prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze
– Vojtěch Petráček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze
– Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni
– Martin Rychlík, etnolog, historik kultury a vědecký novinář
– Vladimír Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Moderuje Jakub Novák, mluvčí Univerzity Hradec Králové.

Online přenos můžete sledovat na www.universitas.cz.

Kde
online stream na www.universitas.cz
Přidat událost do kalendáře
iCal