Konference užití počítačů ve výuce matematiky.

Čtvrtek 9 listopad 2017 08:00

do

Sobota 11 listopad 2017 09:00

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím.

Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2017 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 8. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů, č. j. 16710/2015-1-477.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

role počítače ve vyučování matematiky,
vliv počítače na obsah vyučování,
role učitele při výuce podporované počítačem,
vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,
současné pojetí výuky matematiky.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

obecné otázky výuky matematiky,
dynamické systémy ve výuce matematiky (GeoGebra, Sketchometry, …),
systémy počítačové algebry (Maple, Mathematica, wxMaxima, …),
ostatní matematický software, interaktivní tabule a dotyková zařízení v různých disciplínách aplikujících matematické postupy (fyzika, finanční matematika, disciplíny STEM aj.).

Více informací na webu.

Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách