Dalibor Kučera - Hledání osobnosti mezi slovy

Úterý 13 listopad 2018 16:00

Srdečně vás zveme na podzimní cyklus Akademických půlhodinek 2018.

Kapacita omezena! Máme jen 30 míst. 

Přednáška představí posluchačům oblast moderní psycholingvistické analýzy textu, ve které je za pomoci diagnostických, jazykovědných a výpočetních metod hledán vztah mezi osobností člověka a slovy, která využívá při psané i ústní komunikaci. Mluví společenští lidé jinak než lidé uzavření? Používají například jiné slovní tvary? Kdy a v jakém typu komunikace se osobnost lidí nejvíce projevuje? Také těmto otázkám se zde budeme věnovat.

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Pedagog a výzkumný pracovník v oblasti obecné psychologie, pedagogické psychologie a psychometrie. Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti výzkumné diagnostiky, zejména z pohledu psycholingvistiky a expresivních projektivních metod. Od roku 2016 je řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S). Je členem výkonné a technické redakce časopisu Pedagogika, členem České asociace pedagogického výzkumu a Českomoravské psychologické společnosti. Trvale působí jako odborný asistent a výzkumný psycholog na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na oddělení psychologie katedry pedagogiky a psychologie.

 

 

Kde
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách