Akademické půlhodinky nově v budově Jihočeského muzea

Úterý 27 březen 2018 16:00

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd ČR Vás zvou na společný přednáškový cyklus Akademické půlhodinky 2018. Osobnosti akademického života Vás seznámí se zajímavými tématy a výsledky vědecké práce a výzkumu. Přednášky se budou konat každé úterý v 16 hodin v historické budově Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice.

Od roku 2013 probíhají v souvislosti s výstavbou jednotlivých úseku trasy dálnice D3 na Českobudějovicku intenzivní archeologické průzkumy a výzkumy. Při nich bylo objeveno a zdokumentováno mnoho nových archeologických lokalit z různých období pravěku až moderní doby. K nejzajímavějším patří výzkum sídliště ze starší doby bronzové u Borku, odkryv tří mohyl ze střední doby bronzové u Plava, výzkum sídliště z doby laténské a římské u Dolního Bukovska či dokumentace raně novověké odvodňovací Eliášovy štoly u Úsilného. Na archeologických výzkumech se podílejí specialisté z mnoha tuzemských i zahraničních institucí, stejně jako i studenti FF JU, kteří tak mají možnost poznat záchranný archeologický výzkum jak přímo v terénu, jak i při následném laboratorním zpracování. Archeologické výzkumy na stavbě dálnice D3 ještě zdaleka nekončí, přesto již nyní významně obohatily naše poznání dávného osídlení Českobudějovicka.

Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (* 11. 2. 1975 v Českých Budějovicích). Vystudoval archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od r. 1998 působí jako archeolog v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a od r. 2006 je zaměstnán i na Archeologickém ústavu FF JU. Od r. 2010 je ředitelem jmenovaného ústavu. Je specialistou na dobu bronzovou a starší dobu železnou v jižních Čechách i v celém středoevropském prostoru. Je autorem více než 200 odborných studií a publikací a několika výstav. Vedl několik desítek záchranných i badatelských archeologických výzkumů. Je výkonným redaktorem recenzovaného časopisu Archeologické výzkumy v jižních Čechách a je členem redakčních rad několika dalších oborových periodik. Vykonává funkci vědeckého tajemníka České archeologické společnosti a zároveň je předsedou její jihočeské pobočky. Je členem Vědecké rady FF JU a akademického senátu JU.

 

Vstupné na přednášky je zdarma.

Kde
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách