Akademické půlhodinky nově v budově Jihočeského muzea

Úterý 13 březen 2018 16:00

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd ČR Vás zvou na společný přednáškový cyklus Akademické půlhodinky 2018. Osobnosti akademického života Vás seznámí se zajímavými tématy a výsledky vědecké práce a výzkumu. Cyklus začíná 13. 3. 2018 a přednášky se budou konat každé úterý v 16 hodin v historické budově Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice

Mnohé problémy, se kterými se dnes potýkáme v oblasti hospodářství, finančnictví, ekologie, rodiny, v oblasti sociální, v otázce migrace, aj. měly, dle obecného přesvědčení, povětšinou svůj počátek v 60. a 70. letech 20. století. 
Sociální encyklika papeže Pavla VI. Populorum progressio (1967), zachycuje nebezpečné trendy tohoto období a predikuje celosvětově nebezpečný vývoj, který se bohužel postupem času v mnohém naplnil. Nastiňuje rovněž řešení, která mohou nebo by měla onen nebezpečný vývoj eliminovat.  

Cílem přednášky je prezentovat kritické výzvy soc. encykliky Populorum progressio (1967) a její aktuální význam pro současnost na základě publikace „Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě“ (NLN 2017), kterou vydal kolektiv autorů pod vedením přednášejícího.   
 

Doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. působí na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce, TF JU v Českých Budějovicích. Věnuje se teologicko-etickým otázkám, etice manželství a rodiny, křesťanské sociální etice, zde především sociálnímu učení církve. V současnosti je také vedoucím Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK. 

 

Vstup na přednášky je zdarma.

 

Kde
Jihočeské muzeum, Dukelská 1, České Budějovice
Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách