AP 2017 - Nové pohledy na počátky zemědělství

Úterý 28 listopad 2017 16:00

Přednášku v rámci Akademických půlhodinek povede Jaromír Beneš

Soudobý výzkum počátků zemědělství je spojen s archeologií, speciálně s bioarcheologií, ale také se studiem společenského uspořádání pozdně paleolitické a raně neolitické společnosti. Zemědělství vzniklo ve světě nezávisle v několika primárních centrech, především na Předním východě, ale také v severovýchodní Číně a v centrálním Mexiku. Nejranější formy zemědělství ve světě se brání jakýmkoliv škatulkám. Archeologicky se zemědělství nebo zemědělské elementy projevují řadou znaků, z nichž však žádný nepůsobí univerzálně sám o sobě. Jde o jejich kombinaci, pomocí které obvykle charakterizujeme pojem neolit. Domestikace rostlin a později i zvířat ale není nezbytnou podmínkou vzniku raného zemědělství. Nový pohled na počátky zemědělství je založen na množství poznatků o dlouhodobé existenci ekonomického a sociálního systému, spojeného s pěstováním divokých rostlin a to ve všech primárních centrech.

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. vystudoval archeologii na FF UK v Praze a botaniku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzitě, kde je od roku 2002 vedoucím Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie PřF JU. Zároveň přednáší a působí na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty téže univerzity. Vedl řadu archeologických výzkumů u nás a v zahraničí, zaměřených především na neolit. Jako specialista v oboru bioarcheologie působí na řadě zahraničních expedic a výzkumů (Egypt, Itálie). V poslední době se svými provádí archeobotanický výzkum neolitu v Makedonii.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd ČR Vás zvou na společný přednáškový cyklus Akademické půlhodinky 2017.

Osobnosti akademického života Vás seznámí se zajímavými tématy a výsledky vědecké práce a výzkumu. Přednášky se konají každé úterý v 16 hodin ve studentském kostele v ulici Karla IV. č. 22 v Českých Budějovicích.

Vstup na přednášky je zdarma.

Přidat událost do kalendáře
iCal

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách