AP 2017 - Jak efektivně hledat nové biologicky aktivní látky a antibiotika?

Úterý 21 listopad 2017 16:00

Přednášku v rámci Akademických půlhodinek povede Alica Chroňáková

Každý z nás se někdy setkal s antibiotiky – člověku slouží už víc než 70 let. Po dekádách léčení pomocí těchto látek však přichází celosvětový zdravotnický problém, klesá totiž jejich účinnost, a je na místě klást si otázky:  Kde se vzala antibiotika? Kde najdeme nová? Jaká je role antibiotik v přírodním prostředí? Proč je jich takové široké množství? Společně se podíváme na to, jaký je potenciál a jaké metody používáme k vyhledávání nových antibiotik či biologicky aktivních látek z mikroorganizmů z přírody. Přednáška představí půdní aktinomycety, které produkují nejméně polovinu známých přírodních antibiotik.

RNDr. Alica Chroňáková, PhD., vystudovala mikrobiologii a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a ekologii na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích. Pracuje v Biologickém centru AV ČR, v Ústavu půdní biologie, kde působí také jako kurátorka sbírky půdních aktinomycetů. Věnuje se environmentální mikrobiologii.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd ČR Vás zvou na společný přednáškový cyklus Akademické půlhodinky 2017.

Osobnosti akademického života Vás seznámí se zajímavými tématy a výsledky vědecké práce a výzkumu. Přednášky se konají každé úterý v 16 hodin ve studentském kostele v ulici Karla IV. č. 22 v Českých Budějovicích.

Vstup na přednášky je zdarma.

Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách