Ing. Kateřina Chalupová

Manažer projektu

Kateřina Chalupová dosáhla vysokoškolského titulu (Ing.) v oboru Ekonomika a řízení podniku na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jako projektová manažerka Útvaru pro rozvoj Jihočeské univerzity působí od října roku 2017. V současné době pracuje převážně jako projektová manažerka celouniverzitního projektu Rozvoj JU - Studijní prostředí. V minulosti se podílela na přípravě celouniverzitního projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV