Rozvoj ZF a FROV JU

LOGOLINK OP VaVpI

Název projektu

Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory JU v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod (Rozvoj ZF a FROV JU)

 

Číslo projektu

CZ.1.05/4.1.00/04.0190

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ NALEZNETE ZDE

 

Operační program

Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Oblast podpory: 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi

 

Ilustrační obrázek

Rozvoj ZF a FROV

Více fotografií novostavby naleznete zde.

 

Popis projektu

 

Předmětem projektového záměru je prostřednictvím pořízení moderní infrastruktury včetně přístrojového vybavení vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia s vazbou na zapojení studentů a absolventů do výzkumných a vývojových aktivit. Rozvoj magisterského a doktorského studia bude podpořen v rámci vybraných, rozvíjejících se a inovovaných oborů přírodovědného a technického zaměření, které odborně garantuje a zajišťuje Zemědělská fakulta JU a Fakulta rybářství a ochrany vod JU.

Novostavba má půdorysný tvar písmene „Y“ a sestává se ze třech nadzemních podlaží. Celková užitná plocha objektu činí 4800 m2, která je složena z poslucháren, učeben, pracoven, laboratoří, společného objektového zázemí, hygienického, provozního a technického zázemí atd. Tato akce je jednou z hlavních priorit strategie rozvoje JU.

 

Výdaje projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu:       294 964 836,00 Kč

- z toho Strukturální fondy:                     250 720 110,60 Kč

- z toho Státní rozpočet:                           44 244 725,40 Kč

 

Užitečné odkazy

 

http://www.jcu.cz/

http://www.zf.jcu.cz/

http://www.frov.jcu.cz/

http://www.opvavpi.cz/

 

 

 

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách