Formulář závěrečné zprávy IP 2014

Vyplněný formulář musí být dle pravidel realizace IP 2014 odevzdán v elektronické verzi ve formátu *.docx (emailem na lysenko@jcu.cz) a 1x podepsané pare formuláře.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document IP 2014 - Formular ZZ.docx — 65 KB

Naše fakulty

Více o našich fakultách