Závěrečné zprávy projektů IP 2014

Včetně oponentního řízení a stanoviska vedení JU k užití nedočerpaných prostředků
Zápis z oponentního řízení
Prezenční listina
Prezentace z oponentního řízení
Prezentace ZZ realizovaných projektů
Závěrečné zprávy
Nedočerpané prostředky
Formulář závěrečné zprávy IP 2014
Vyplněný formulář musí být dle pravidel realizace IP 2014 odevzdán v elektronické verzi ve formátu *.docx (emailem na lysenko@jcu.cz) a 1x podepsané pare formuláře.
Oznámení o nedočerpání prostředků z příspěvku na projekty IP 2014

Naše fakulty

Více o našich fakultách