Pravidla MŠMT

Obecná a závazná pravidla
Vyhlášení IRP 2014
Tabulky i IRP 2014 a central RP14
Vyhlášení centralizovaných RP 2014
Formuláře pro central RP 14
Oficiální zdroj MŠMT
Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ-2014
Prostředky IP 2014 byly zařazeny do oblasti příspěvku. V dotacích zůstává pouze podpora centralizovaných rozvojových projektů. Z této změny a návazně na to, že JU již obdržela zálohové prostředky na příspěvek roku 2014, vyplývá skutečnost, že projekty v rámci schváleného Institucionálního plánu JU na rok 2014 lze v jejich provozní části začít řešit již nyní (Vyjma Investičních prostředků). Na investiční prostředky musí JU ještě počkat. V těchto dnech odchází žádost na poskytnutí příspěvku s určením objemu potřebných investic pro realizaci projekt IP 2014, předpoklad vyřízení ze strany MŠMT je do března 2014. Materiály jsou zveřejněny rovněž na stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/financovani-vysokych-skol-rok-2014).

Naše fakulty

Více o našich fakultách