Aktuálně...

Aktuální sdělení k přípravě projektových záměrů IRP 2014
Průřezový projekt FROV JU
v rámci přípravy průřezového projektu pro IRP 2014, PO5 – Efektivní instituce, připravuje FROV JU platformu pro administrativní pracovníky zajišťující přípravu a realizaci dotačních (grantových) projektů na jednotlivých součástech JU.

Naše fakulty

Více o našich fakultách