ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ ZZ IRP 2013

Složka obsahuje jak ZZ projektů (bez příloh, které budou na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí), tak podklady z Oponentního řízení, které proběhlo 22. 1. 2014

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ ZZ IRP 2013

Pro zobrazení dokumentu je nutné se přihlásit.

Naše fakulty

Více o našich fakultách