ZZ IRP 2013

Složka obsahuje jak ZZ projektů (bez příloh, které budou na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí), tak podklady z Oponentního řízení, které proběhlo 22. 1. 2014 (bude zveřejněno do 31.1.2014)
ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ ZZ IRP 2013
Složka obsahuje jak ZZ projektů (bez příloh, které budou na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí), tak podklady z Oponentního řízení, které proběhlo 22. 1. 2014
Oponentní řízení
FORMULÁŘE ZZ IRP 2013

Naše fakulty

Více o našich fakultách