Institucionální rozvojový plán 2013

ZZ IRP 2013
Složka obsahuje jak ZZ projektů (bez příloh, které budou na vyžádání poskytnuty k nahlédnutí), tak podklady z Oponentního řízení, které proběhlo 22. 1. 2014 (bude zveřejněno do 31.1.2014)
Formulář Závěrečné zprávy IRP 2013
zde naleznete formulář pro vyplnění závěrečné zprávy řešení projektu IRP 2013. Termín pro odevzdání závěrečných zpráv řešení IRP 2013 a centralizovaných RP13 je 17. ledna 2013 do 15:00. Oponentní řízení se uskuteční dne 22. ledna 2013 v zasedací místnosti rektorátu JU (č.m. 03 003 ve 3. Patře) od 9:00.
PRAVIDLA REALIZACE IRP 2013
platná verze z 25.3.2013
Žádost o změnu
Výsledek hodnocení 1. kolo hodnocení
IRP 2013 JU
Podpořené projekty
PRŮVODNÍ DOPIS PROREKTORKY PRO ROZVOJ JU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
RP 2013 - MŠMT
Složka obsahuje Vyhlášení rozvojových programů pro VŠ a rok 2013 MŠMT (včetně centralizovaných rozvojových programů)
VYHLÁŠENÍ IRP 2013 PRO JU
Pravidla IRP 2013 platná pro JU. Dokument obsahuje popis jednotlivých prioritních oblastí, alokace, pravidla pro předkládání projektových záměrů (PZ), popis procesu hodnocení, způsobilé aktivity a podmínky PZ, harmonogram a kontakty.
FORMULÁŘ IRP 2013
Formulář pro předkládání projektových záměrů IRP 2013
FAQ
Nejčastější dotazy k Institucionálnímu rozvojovému plánu 2013 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Seminář pro žadatele
prezentace ze semináře pro žadatele k problematice formálních náležitostí projektových záměrů.

Naše fakulty

Více o našich fakultách