Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012

Základní rámcový dokument k Rozvojovým programům MŠMT. Dokument obsahuje základní pravidla pro IRP 2012 a podrobná pravidla k centralizovaným RP12. Dokument taktéž popisuje metodiku výpočtu orientačních limitů pro jednotlivé VŠ a stanovuje základní termíny a postupy.

application/msword Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012.doc — 117 KB

Naše fakulty

Více o našich fakultách