Základní rámec a pravidla Centralizovaných RP12

Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2012
Základní rámcový dokument k Rozvojovým programům MŠMT. Dokument obsahuje základní pravidla pro IRP 2012 a podrobná pravidla k centralizovaným RP12. Dokument taktéž popisuje metodiku výpočtu orientačních limitů pro jednotlivé VŠ a stanovuje základní termíny a postupy.
Formuláře pro centralizované rozvojové projekty 2012
POZOR!!! Jedná se o odlišné formuláře než, které jsou požívány pro IRP 2012. Tyto jsou určeny výlučně pro Centralizované programy.

Naše fakulty

Více o našich fakultách