Institucionální rozvojový plán 2012

Závěrečné zprávy IRP 2012 a central. RP 12
Formulář závěrečné zprávy IRP 2012
Formulář určený pro závěrečnou zprávu řešení IRP 2012 v rámci JU.
Žádost o změnu
Níže je uveden vzor formuláře „Žádosti o změnu projektu IRP 2012“, který slouží k překládání změn v rámci realizovaných institucionálních rozvojových projektů v roce 2012. O změny je možné zažádat formou této žádosti o změnu, jež bude adresována panu rektorovi a podána prostřednictvím Centra strategických projektů. Červený text je návodný a určen k nahrazení.
IRP 2012 - přehled projektů k realizaci
Přehled projektů schválených k realizaci v roce 2012. Dokument obsahuje i přidělená čísla projektů.
Formulář projektového záměru
Pravidla realizace Projektových záměrů
Verze k 26. 3. 2012
Výsledek hodnocení IRP 2012
Tabulka obsahující výsledné hodnocení projektových záměrů fakult JU včetně stanoviska hodnotící komise
Institucionální rozvojový plán pro rok 2012
Zpráva z příjmu IRP2012 - PZ
Dnes 5. 9. 2011 ve 14:00 byl ukončen příjem Projektových záměrů součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích do Institucionálního rozvojového plánu pro rok 2012.
Formuláře centralizované RP 2012
obsahují i závěrečnou zprávu
Základní rámec a pravidla Centralizovaných RP12
Pravidla pro předkládání projektových záměrů
Institucionální rozvojový plán JU pro rok 2012 - předkládání PZ
FAQ - ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Dokument s nejčastějšími dotazy a jejich odpovědmi
Průvodní dopis rektorky JU k předkládání projektových záměrů

Naše fakulty

Více o našich fakultách