Zprávy o realizaci

Roční zprávy o realizaci a podklady z Oponentních řízení IP 2016 - 2018 a cRP 2016

Oponentní řízení 2016
Zprávy o realizaci IP 2016
Zprávy o realizaci cRP2016

 

Průběžné zprávy o plnění stanovených cílů

Předběžná verze průběžné zprávy o plnění stanovených cílů IP 2016 - 2018 za rok 2016

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách