Zprávy o realizaci

Roční zprávy o realizaci a podklady z Oponentních řízení IP 2016 - 2018 a cRP 2016

Oponentní řízení 2016
Zprávy o realizaci IP 2016
Zprávy o realizaci cRP2016

 

Zprávy o plnění stanovených cílů IP 2016 - 2018

 

2016

Předběžná verze průběžné zprávy o plnění stanovených cílů IP 2016 - 2018 za rok 2016

Průběžná zpráva o plnění stanovených cílů  IP 2016 - 2018 za rok 2016

2017

Předběžná verze průběžné zprávy o plnění stanovených cílů IP 2016 - 2018 za rok 2017 (bude doplněna v průběhu roku 2017)

Průběžná zpráva o plnění stanovených cílů  IP 2016 - 2018 za rok 2017 (bude doplněna v průběhu roku 2018)

2018

Předběžná verze průběžné zprávy o plnění stanovených cílů IP 2016 - 2018 za rok 2017 (bude doplněna v průběhu roku 2018)

Závěrečná zpráva o plnění stanovených cílů  IP 2016 - 2018 (bude doplněna po ukončení realizace IP 2016 - 2018)

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách