Vyhlášení

Byla zveřejněna aktualizace Vyhlášení: 1. Změna bodu 3.4 Indikátory nový bod b) 2. Aktualizace bodu 3.8 Související dokumenty příloha č.1 Formulář Projektového záměru
Vyhlášení IP JU 2016-2018
Pravidla pro předkládání projektových záměrů v rámci JU aktualizovaná verze č.1
Příloha č.1 - Formulář Projektového záměru IP 2016-2018
aktualizovaná verze č.1
Příloha č.2 - Text DZ JU 2016-2020
dokument pouze pro potřeby IP JU 2016-2018! Verze platná ke dni Vyhlášení IP JU 2016-2018
Pravidla MŠMT

Naše fakulty

Více o našich fakultách