Příloha č. 2 - FORMULÁŘ Zprávy o realizaci

Formulář slouží univerzálně pro všechny typy předkládaných zpráv (průběžné, roční i závěrečné zprávy) po celou dobu realizace projektu. Formulář byl vytvořen pro maximální komfort řešitelů a jeho vyplňování je zjednodušeno užitím automatického načítání dat o projektech.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ZPRAVA IP_FORMULAR_v171011.xlsx — 271 KB

Naše fakulty

Více o našich fakultách