Pravidla realizace IP 2016-2018

Popis pravidel pro realizaci projektů IP 2016-2018 vč. příloh (formulář Zprávy o realizaci)
Pravidla realizace IP 2016-2018 - Aktuální verze od 20. 1. 2017
Aktualizovaná verze - textové znění pravidel realizace (ver. 1.0 - od 20. 1. 2017)
Příloha č. 1 - VZOR Žádosti o změnu IP 2016-2018
Příloha č. 2 - FORMULÁŘ Zprávy o realizaci
Formulář slouží univerzálně pro všechny typy předkládaných zpráv (průběžné, roční i závěrečné zprávy) po celou dobu realizace projektu. Formulář byl vytvořen pro maximální komfort řešitelů a jeho vyplňování je zjednodušeno užitím automatického načítání dat o projektech.
Pravidla realizace IP 2016-2018 - NEPLATNÁ VERZE
NEPLATNÁ VERZE - textové znění pravidel realizace (ver. 0.0 - do 19. 1. 2017)

Naše fakulty

Více o našich fakultách