Institucionální plán 2016-2018

Pravidla realizace IP 2016-2018
Popis pravidel pro realizaci projektů IP 2016-2018 vč. příloh (formulář Zprávy o realizaci)
Zprávy o realizaci
Roční zprávy o realizaci a podklady z Oponentních řízení IP 2016 - 2018 a cRP 2016
Institucionální plán JU 2016-2018
schválená verze Institucionálního plánu JU na období 2016 - 2018
Vyhlášení
Byla zveřejněna aktualizace Vyhlášení: 1. Změna bodu 3.4 Indikátory nový bod b) 2. Aktualizace bodu 3.8 Související dokumenty příloha č.1 Formulář Projektového záměru
Realizační seminář 21. 7. 2015
Nejčastější dotazy byly zpracovávány a jsou zveřejněny níže. Upozorňujeme, že mají vliv na aktualizaci pravidel Vyhlášení.
Soupis schválených projektů IP 2016 - 2018
soupis po změnách roku 2016
Soupis schválených projektů IP 2016-2018
prvotní schválené projekty

Naše fakulty

Více o našich fakultách