Harmonogram termínů IP 2015

 1. Zveřejnění výzvy IP 2015                                                         do 7. 7. 2014
 2. Seminář pro žadatele – podmínky financování                    18. 7. 2014
 3. Ukončení 1. kola předkládání projektových záměrů                   27. 8. 2014
 4. 1. kolo hodnocení projektových záměrů                            do 10. 9. 2014
 5. 2. kolo hodnocení projektových záměrů                            do 17. 9. 2014
 6. Zveřejnění výsledků 2. kola hodnocení                             do 22. 9. 2014
 7. IP 2015 pro AS JU a SR JU                                                            26. 9. 2014
 8. Start realizace projektů                                                               1. 1. 2015
 9. Ukončení realizace projektů                                                   15. 12. 2015
 10. Předložení závěrečných zpráv a prezentací                             17. 1. 2016
 11. Oponentní řízení                                                                    do 22. 1. 2016

Naše fakulty

Více o našich fakultách