Mgr. Petra Nováková

Manažer projektů

Petra Nováková studovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V minulosti pracovala jako lektorka měkkých dovedností a manažerka vzdělávání v soukromé firmě, kde také získala projektové zkušenosti při práci na ESF projektech v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Na Útvar rozvoje JU nastoupila v září 2017 a podílí se realizaci celouniverzitního projektu Rozvoj JU - ESF.

Naše fakulty

Více o našich fakultách