Ing. Václav Lukeš

Vedoucí útvaru / Ředitel projektů

Václav Lukeš získal vysokoškolský titul inženýr na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

V letech 2005 až 2008 působil na této technické univerzitě jako ředitel center zaměřených na budování a rozvoj inovační infrastruktury a taktéž jako poradce pro investiční výstavbu. Podílel se na vybudování a rozvoji infrastruktury pro potřeby vzdělávání, výzkumu, vývoje a podnikání. Měl podíl na klíčové proměně univerzity v moderní instituci 21. století. Mezi klíčové projekty patřily výstavbové projekty nových technologických pavilonů, rozšíření vzdělávacích kampusů, nové pavilony výzkumných center, např. IT4Innovations - největší superpočítač ve střední Evropě.

Od roku 2009 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde pracoval na pozici projektového manažera a od května 2011 působí na pozici vedoucího Útvaru pro rozvoj a ředitele strategických projektů. Podílel se především na úspěšné přípravě a realizaci infrastrukturních a rozvojových projektů v řádech stovek milionů korun, např. výstavbě nových vzdělávacích pavilonů, komplexní rekonstrukci a modernizaci stávajících vzdělávacích a výzkumných objektů, kultivaci prostředí kampusu apod. V současnosti je jeho pozornost zaměřena, mimo jiné, na výstavbu unikátního vzdělávacího objektu pro nelékařské obory, tzv. Virtuální nemocnici. Je spoluautorem strategie univerzity do roku 2020 a klíčových projektů pro její naplnění.

V oblasti přípravy a realizace investičních stavebních projektů působí od roku 2009 taktéž jako soukromý poradce.

Od roku 2013 je autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby s členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je absolventem řady odborných seminářů a je držitelem řady prestižních certifikátů o jejich absolvování. Taktéž je autorem odborných článků zaměřených na realizaci investičních výstavbových projektů, rozvoj inovačního podnikání, projektový managementu apod.

Naše fakulty

Více o našich fakultách