Ing. Marta Havlíčková

Manažer projektu

Marta Havlíčková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru Management se zaměřením na veřejnou sféru a regionální rozvoj.

Jako projektová manažerka Útvaru pro rozvoj Jihočeské univerzity působí od května roku 2016. V současné době se podílí na přípravě projektu Simulačního centra pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO) a přípravě celouniverzitního projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV.

V minulosti působila ve veřejné správě jako referentka životního prostředí, dopravy a investic.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách