Ing. Hynek Rossmüller

Projektový manažer

Hynek Rossmüller získal vysokoškolský titul na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a to na oborech Matematické modelování v ekonomii (Bc.) a Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.).

Od roku 2013 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v Útvaru pro rozvoj, kde současně pracuje jako manažer projektů. Má zkušenosti v oblasti projektového managementu infrastrukturálních projektů Rozvoj PřF JU, Rozvoj ZF a FROV JU, Modernizace FROV JU a Modernizace ZF JU.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách