Ing. Hynek Rossmüller

Projektový manažer

Hynek Rossmüller získal vysokoškolský titul na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a to na oborech Matematické modelování v ekonomii (Bc.) a Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.).

Od roku 2013 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v Útvaru pro rozvoj, kde současně pracuje převážně jako manažer projektů Rozvoj JU – ERDF a připravovaných projektů Rozvoj JU – Bez bariér a Rozvoj JU – ESF 2. V minulosti působil v oblasti projektového managementu infrastrukturálních projektů Rozvoj PřF JURozvoj ZF a FROV JUModernizace FROV JU a Modernizace ZF JU.

Naše fakulty

Více o našich fakultách