Ing. Kateřina Chalupová

Manažer projektu

Kateřina Chalupová dosáhla vysokoškolského titulu (Ing.) v oboru Ekonomika a řízení podniku na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jako projektová manažerka Útvaru pro rozvoj Jihočeské univerzity působí od října roku 2017. V současné době se podílí na přípravě celouniverzitního projektu Rozvoj JU - Kapacity pro VaV.

V minulosti pracovala jako koordinátorka sportovního areálu a basebalového & softballového klubu, kde čerpala zkušenosti s přípravou a realizací projektů. 

Naše fakulty

Více o našich fakultách