Ing. Veronika Hásová

Manažer projektů

Veronika Hásová dosáhla vysokoškolského titulu v oboru projektového managementu (Bc.) na Západočeské univerzitě v Plzni a v oboru řízení rizik ve firmách a institucích (Ing.) na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Zkušenosti s operačními programy EU a realizací projektů získala v soukromé poradenské společnosti.

Na útvaru pro rozvoj JU působí od února 2016, v současnosti jako projektová a finanční manažerka strategického projektu Rozvoj JU ­- ESF financovaného z OP VVV. Rovněž spolupracuje na zajišťování udržitelnosti OP VK projektů a administrativní agendě projektů Institucionálního plánu JU. V minulosti se podílela na zpracování investičního záměru renovace Auly JU - Bobík.

Naše fakulty

Více o našich fakultách