Bc. Lucie Brucknerová

Projektová manažerka

Lucie Brucknerová pracuje na Jihočeské univerzitě od roku 2011. Po celou dobu působila jako finanční a administrativní manažerka projektů Rozvoj ZF a FROV JU a Rozvoj PřF JU financovaných z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V současné době se věnuje přípravě projektů z operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV). Konkrétně přípravě infrastrukturního projektu Simulačního centra pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO) do ERDF výzvy pro VŠ, dále přípravě celouniverzitního projektu do ESF výzvy pro VŠ, přípravě projektu do výzvy Rozvoj kapacit pro VaV a v neposlední řadě analytické činnosti a činnosti spojené se systémovým nastavením komplexních procesů administrace projektů na JU.

V minulosti působila jako projektový manažer OP VK Zprostředkujícího subjektu Jihočeského kraje.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách