Personální obsazení, kontakty

Korespondenční adresa

Kontaktní adresa

Rektorát JU - Útvar pro rozvoj

Budova AK JU - Útvar pro rozvoj

Branišovská 1645/31a Branišovská 1645/31b
České Budějovice České Budějovice
370 05 370 05

 

 

 

 

 

 

Návštěvní hodiny

v pracovních dnech dle otevírací doby budovy AK JU,

případně v závislosti na individuální domluvě s pracovníky ÚR JU

 

http://www.jcu.cz/rozvoj

http://www.sciencezoom.cz

 

Personální obsazení ÚR JU

Ing. Václav Lukeš

Vedoucí útvaru / Ředitel projektů

tel.: 389 032 054, mobil: 725 881 482

E-mail: vlukes@jcu.cz

   

Ing. Tomáš Lysenko-Chvíla

Hlavní manažer projektů / Administrativní ředitel 

tel.: 389 032 053, mobil: 606 772 395

E-mail: lysenko@jcu.cz

   

Bc. Lucie Brucknerová

Hlavní manažer projektu

tel.: 389 032 072, mobil: 735 700 527

E-mail: lbrucknerova@jcu.cz

   

Ing. Hynek Rossmüller

Manažer projektu

tel.: 389 032 071, mobil: 735 700 529

E-mail: rossmh@jcu.cz 

   

Ing. Veronika Hásová

Manažer projektu

tel.: 389 036 056, mobil: 735 700 526

E-mail: vhasova@jcu.cz

   

Mgr. Petra Nováková

Manažer projektu

tel.: 389 036 057, mobil: 735 700 537

E-mail: novakovap@jcu.cz 

   

Ing. Kateřina Chalupová

Manažer projektu

tel.: 389 036 054, mobil: 735 700 539

E-mail: chalupova@jcu.cz 

   

         Radka Benešová

          Manažer projektu

          tel.: 389 036 058, mobil: 735 700 538

          E-mail: benesovar@jcu.cz 

   

         Ing. Hana Anofreiová

          Manažer projektu

          tel.: 389 036 051, mobil: 735 700 598

          E-mail: hanofreiova@jcu.cz

     
   
   

Lucie Hanudeľová

Administrativní asistentka

tel.: 389 036 055, mobil: 735 700 536

E-mail: lhanudelova@jcu.cz 

   

       Ing. Marta Havlíčková

       Manažer projektu

       (v současné době na mateřské dovolené)
 
   

        Ing. Veronika Trajerová

        Manažer projektu

        (v současné době na rodičovské dovolené)  

   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách