Rozvoj

Prostřednictvím dotačních programů přinášíme do instituce finanční prostředky v řádech stamiliónů.

Budujeme nové objekty, rekonstruujeme a modernizujeme stávající objekty, zajišťujeme inovaci materiální základny (laboratorní zařízení, stroje a technologie), podporujeme principy efektivního řízení, systém zajišťování kvality ve všech činnostech univerzity, popularizujeme vědeckou činnosti, přenášíme znalosti do praxe, podílíme se na tvorbě a realizaci strategie univerzity apod.

Výstavba a investiční činnost

Mezi nejvýznamnější investiční akce za poslední roky patří vybudování v evropském měřítku unikátního centra zaměřeného na rybářství a ochranu vod CENAKVA ve Vodňanech. Došlo také k rozsáhlým parkovým úpravám kampusu, postavily se nové a zmodernizovaly stávající pavilony Přírodovědecké fakulty, Zemědělské fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod, byl vybudován studentský klub a univerzitní školka, rekonstruují se některé koleje. Do roku 2020 jsou naplánovány investiční projekty na vybudování Simulační laboratoře pro nelékařské obory na Zdravotně sociální fakultě, modernizace univerzitní auly „Bobík“ a renovace vybraných učeben fakult umožňující implementaci nových výukových trendů.

Podívejte se na naše strategické projekty

Projektová podpora pro univerzitu

Koncipujeme, sbíráme a rozpracováváme náměty na rozvoj univerzity a jejích součástí. Převádíme je do podoby uceleného projektového záměru za účelem získání finanční podpory, zajišťujeme komplexní management realizace celouniverzitních projektů strategického významu po věcné i administrativně-finanční stránce a v neposlední řadě zajišťujeme udržitelnost ukončených strategických projektů.

Více naleznete v sekci Činnosti Útvaru pro rozvoj a Projektová podpora pro JU.

Strategie univerzity

Podílíme se na koordinaci činností souvisejících s přípravou Strategického záměru univerzity a jeho každoročních plánů realizace. Koordinujeme činnosti související s přípravou, předkládáním, realizací a hodnocením projektů naplňujících Institucionální plán univerzity včetně jeho souladu se Strategickým záměrem univerzity a jeho každoročními plány realizace.

Mohlo by vás také zajímat

 

  Rádi zodpovíme vaše otázky

   Obraťte se prosím na pracovníky Útvaru pro rozvoj.

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách