Bc. Lucie Brucknerová

Vedoucí útvaru / Hlavní manažer projektu

Lucie Brucknerová pracuje na Jihočeské univerzitě od roku 2011. Po celou dobu působila jako finanční a administrativní manažerka projektů Rozvoj ZF a FROV JU a Rozvoj PřF JU financovaných z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V současné době se věnuje udržitelnosti projektů z minulého programového období a přípravě a realizaci projektů z operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV). Konkrétně se jedná o projekty

Dále se věnuje analytické činnosti a činnosti spojené se systémovým nastavením komplexních procesů administrace projektů na JU.

V minulosti působila jako projektový manažer OP VK Zprostředkujícího subjektu Jihočeského kraje.

Naše fakulty

Více o našich fakultách