edsedy.rtf Zᰩs o volb젰?dy Senᴵ Jiho襳k頵niverzity vȥsk?d쪯vic, konan頤ne 10.1. 2001.

Na ustavujm zasedᮭ nov젺volen騯 senᴵ bylo p?no 24 senᴯr?5 zvolen?mluvil se Dr. Podlaha.

Senᴯ?vrhli 费?ndidᴹ na p?du, Dr. Ka?n騯, Dr. Novotn騯, doc. ?vejdu a doc. Zrzav騯. Ka?d?didᴹ se p?avil a sezn᭩l senᴯry se sv?gramem.

Volba prob쨬a dle volebn a jednac ?Akademick騯 senᴵ JU. Vprvnkole zali kandidᴩ nᳬeduj po费 hlas?;p>

doc. ?vejda 8

doc. Zrzav? 7

Dr. Novotn?6

Dr. Ka?n? 3

Do druh騯 kola postoupili doc. ?vejda a doc. Zrzav?ty zan?as?druh魠kole byly nᳬeduj:

doc. Zrzav?15

doc. ?vejda 9

Jako skrutᴯ?acovali Mgr. Tietz a Mgr. S?

Kvalifikovanou v촹inou hlas? p?dou senᴵ zvolen doc. RNDr. Jan Zrzav?.

Volbu ? a zᰩs zpracoval

RNDr. Jan Kopeck?.

P?da volebnomise