as100101.rtf Zápis z ustavující schůze Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

10. ledna 2001

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1. Volba předsedy AS JU

Za řízení předsedy volební komise J. Kopeckého zvolil senát svým předsedou J. Zrzavého (viz Zápis o volbě předsedy AS JU).

2. Volba místopředsedů AS JU

Na funkci místopředsedy AS JU za akademické pracovníky byli navrženi J. Kašný, M. Novotný a G. Švejda.

V prvním kole získali

M. Novotný 11 hlasů,

G. Švejda 7 hlasů,

J. Kašný 6 hlasů;

v druhém kole

G. Švejda 13 hlasů,

M. Novotný 11 hlasů.

Místopředsedou AS JU se stal doc. Gabriel Švejda.

Na funkci místopředsedy AS JU za studenty byli navrženi M. Bílek, H. Bürgerová, V. Chrastný a M. Janda.

V prvním kole získali

H. Bürgerová 11 hlasů,

M. Bílek 7 hlasů,

M. Janda 5 hlasů

V. Chrastný 1 hlas;

v druhém kole

H. Bürgerová 16 hlasů,

M. Bílek 8 hlasů.

Místopředsedkyní AS JU se stala Hana Bürgerová.

3. Různé

(a) Předseda informoval senát o potřebě zvolit zástupce JU do studentské komory RVŠ.

(b) Senát vyzval vedení univerzity, aby zápisy z jednání kol

(c) Předseda senátu požádal senátory o jejich lustrační osvědčení, s tím, že Rektorát JU požádá MV o vydání chybějících lustračních osvědčení.

(d) Senát se předběžně dohodl, že se jeho zasedání budou konat ve středu od 16.00 hod.

Zapsal: J. Zrzavý