Složení Akademického senátu JU pro období 2017-2020

Předsedkyně:
 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Pedagogická fakulta
e-mail: zlabkovai@pf.jcu.cz


Místopředsedové:
 

JUDr. Rudolf Hrubý
Ekonomická fakulta
e-mail: hruby@ef.jcu.cz

Eliška Havlová
Pedagogická fakulta
e-mail: havloe02@pf.jcu.cz

 

Členové:
 

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
Ekonomická fakulta
e-mail: kpicha@ef.jcu.cz

Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Ekonomická fakulta
e-mail: volek@ef.jcu.cz

Tomáš Buřič
Ekonomická fakulta
e-mail: burict00@ef.jcu.cz

Matyáš Hric
Ekonomická fakulta
e-mail: pitner.zdenek@gmail.com

Mgr. David Skalický, Ph.D.
Filozofická fakulta
e-mail: dskalicky@ff.jcu.cz

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Filozofická fakulta
e-mail: hrdlicka@ff.jcu.cz

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Filozofická fakulta
e-mail: chvojka@muzeumcb.cz

Jan Vaclík
Filozofická fakulta
e-mail: janvaclik@seznam.cz

Mgr. Martin Dvořák
Filozofická fakulta
e-mail: sharlay0@gmail.com

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Pedagogická fakulta
e-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Pedagogická fakulta
e-mail: pdvorak@pf.jcu.cz

Anna Burianová
Pedagogická fakulta
e-mail: buriaa04@pf.jcu.cz

RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: gibon@prf.jcu.cz

doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: petrsm@jcu.cz

Ing. Marie Hronková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
e-mail: hronkova@umbr.cas.cz

Mgr. Pavel Soukup
Přírodovědecká fakulta
e-mail: psoukup@prf.jcu.cz

Mgr. Tomáš Minařík
Přírodovědecká fakulta
e-mail: minart00@prf.jcu.cz

doc. Ing. Tomáš Randák, Ph.D.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: trandak@frov.jcu.cz

Ing. David Gela, Ph.D.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: gela@frov.jcu.cz

MVDr. Eliška Zusková, Ph.D.
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: zuskova@frov.jcu.cz

Vít Profant
Fakulta rybářství a ochrany vod
e-mail: profav01@frov.jcu.cz

Mgr. Martin Klapetek, Ph.D.
Teologická fakulta
e-mail: klapetek@tf.jcu.cz

Mgr. Tomáš Veber, Th.D.
Teologická fakulta
e-mail: tveber@tf.jcu.cz

Mgr. Martina Kočerová
Teologická fakulta
martina.kocerova@tf.jcu.cz

Mgr. Pavel Kilbergr
Teologická fakulta
e-mail: kilbep00@tf.jcu.cz

Bc. Lukáš Mareš
Teologická fakulta
e-mail: maresl03@tf.jcu.cz

Mgr. František Dolák, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: fdolak@zsf.jcu.cz

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: hudaca@zsf.jcu.cz

Mgr. Alena Polanová
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: polanova@zsf.jcu.cz

Simona Berková
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: berkos00@zsf.jcu.cz

Bc. Jan Neugebauer
Zdravotně sociální fakulta
e-mail: neugej00@zsf.jcu.cz

doc. Ing. Pavel Ondr, CSc.
Zemědělská fakulta
e-mail: ondr@zf.jcu.cz

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Zemědělská fakulta
e-mail: zabransky@zf.jcu.cz

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Zemědělská fakulta
e-mail: barta@zf.jcu.cz

Bc. Veronika Hadačová
Zemědělská fakulta
e-mail: vercahadacova@seznam.cz

Ing. Radim Kuneš
Zemědělská fakulta
e-mail: radimkunesstr@seznam.cz
 


 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách