Oddělení pro celoživotní vzdělávání

Mgr. et Mgr. Martina Karásková

referent pro celoživotní vzdělávání

e-mail: karaskova@jcu.cz

Tel.:  38 777 2066

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách