Veřejné zakázky JU

Informace a zveřejnění dle zákona č.40/2004 a č. 137/2006
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škody na období 2006 až 2007
Protokol o otevírání obálek - veřejná zakázka Pojištění nemovitého a movitého mejatku a odpovědnosti za škody na období 2006 až 2007
Pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za škody v roce 2005
Protokol o otevírání obálek - veřejná zakázka Pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za škody v roce 2005
Dodávka silové elektřiny pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích
Protokol o otevírání obálek - veřejná zakázka Dodávka silové elektřiny pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích
JU - Metropolitní síť
Protokol o otevírání obálek - veřejná zakázka JU - Metropolitní síť - trasa ul.Branišovská, Boreckého, trasa ul.Na Sádkách
JU - Metropolitní síť - zakázka 50020555
Protokol o otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku JU - Metropolitní síť - trasa ul. Jírovcova, trasa ul. Jeronýmova, Lannova a Na Sadech ze dne 31.5.2006
Rekonstrukce objektu U Tří lvů
Protokol o otevírání obálek s nabídkami uchazečů o veřejnou zakázku JU - rekonstrukce budovy U Tří lvů 1/A, ČB
Zveřejnění výzvy podle § 38 zákona 137/2006 Sb.
Zakázka na dodávku laboratorního přístroje GC/MS
Výstavba teplovodu a přestavba PÚP
Otevírání obálek s nabídkami - zakázka ev.č. 50022059, 3.7.2006
Zveřejnění výzvy podle § 38 zákona 137/2006 Sb.
Podlimitní veřejná zakázka "Upgrade a rozšíření ADTS - Matra"
Zveřejnění výzvy podle § 38 zákona 137/2006 Sb.
Zakázka na dodávku sekvenátoru pro laboratoř molekulární genetiky
Zveřejnění výzvy podle § 38 zákona 137/2006 Sb.
dodávka laboratorního přístroje - hmotnostní spektrometr typ Q-TOF
Zveřejnění výzvy dle § 12 odst. 6 zákona 137/2006 Sb.
Zpracování projektové dokumentace staveb včetně nezbytného rozsahu inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru - Vodňany
Zveřejnění výzvy podle § 38 zákona 137/2006 Sb.
Zakázka na dodávku optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem
Zveřejnění výzvy dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.
Dodávka časově neomezených licencí Oracle
Výzva k podání nabídek
Dodávka interaktivního dynamického internetového portálu
Zveřejnění výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.
Veřejná zakázka "Dodávka předmětů publicity"
Zveřejnění oznámení o zahájení otevřeného výběrového řízení dle § 26 odst 1 zákona
Oznámení o nadlimitní veřejné zakázce "Dodávky kancelářských potřeb "
Zveřejnění výzvy dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.
V rámci realizace IPo projektů OP VK vyhlašuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu " Zajištění konferenčních služeb
Veřejná zakázka na služby
Zajištění dovednostních tréninkových modulů a motivačních a stimulačních workshopů
Výběrové řízení
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí (LC/LC-MS/MS)
Oznámení o nadlimitní veřejné zakázce "Dodávky stolních PC, notebooků, multifunkčních kopírovacích zařízená, softwaru a audiovizuální techniky "

Naše fakulty

Více o našich fakultách