Středisko informačních systémů

Se stará o správu většiny centralizovaných informačních systémů JU. Jedná se zejména o:

 • ekonomické systémy (FIS, mzdy a personalistika, MTZ, objednávky a faktury, Smlouvy);
 • manažerský informační systém JU;
 • studijní systém STAG;
 • systém studentského hodnocení výuky;
 • systém hodnocení akademických pracovníků;
 • systém OBD pro evidenci vědecko-výzkumné činnosti na JU;
 • systém pro pasportizaci budov a místností JU;
 • správu a rozvoj "Akademické digitální telefonní sítě" a ve spolupráci s APS CIT také o rozvoj IP telefonie na JU;
 • správu mobilních telefonních čísel zaměstnanců JU, včetně benefitů pro zaměstnance JU;
 • správu centrální domény Active Directory;
 • správu služeb Office 365 pro JU;
 • správu celouniverzitních licencí pro JU;
 • poskytuje uživatelskou a metodickou podporu v oblasti spravovaných informačních systémů a podporu fakult při tvorbě výkazů pro MŠMT.

 

Personální obsazení