Akademické počítačové středisko

  • zajišťuje provoz a rozvoj páteřní akademické počítačové sítě JU a její připojení do sítě CESNET;
  • zajišťuje správu optických tras, pasivních i aktivních prvků páteřní sítě JU;
  • zabezpečuje správu celouniverzitních síťových služeb a serverů;
  • spravuje bezdrátovou síť JU, včetně jejího začlenění do sítě eduroam;
  • zajišťuje bezpečnost a zálohování celouniverzitních serverů a služeb;
  • spravuje centrální systém pro správu uživatelských identit JU (IDM) a jeho napojení na další IS;
  • spravuje centrální autentizační a autorizační systémy (LDAP, Shibboleth, FreeRadius);
  • provádí uživatelskou a metodickou podporu v oblasti hardware, software a poskytovaných síťových služeb (FTP, WWW, mail, DNS, DHCP a další);
  • zajišťuje nepřímé připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu a správu uzlu sítě CESNET v Č. Budějovicích.

 

Personální obsazení