Složení Rady pro ICT

Předseda:

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.

Členové:

RNDr. Josef Milota (CIT)

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. (EF)

Ing. Iva Hondlíková (FF)

Ing. Marek Rodina, Ph.D. (FROV)

Bc. Pavel Vacikar (PF)

doc. RNDr. Iva Dostálková Iva (PřF)

Ing. Radek Černý (TF)

Bc. Michal Klimeš (ZF)

Ing. Milan Tržil (ZSF)

Mgr. Martin Hanák (AK)

Ing. Vladimír Odvářka (KaM)