Rada pro ICT

Rada Jihočeské univerzity pro informační a komunikační technologie
Opatření rektora o zřízení Rady Jihočeské univerzity pro ICT
Složení Rady pro ICT
Termíny jednání Rady pro ICT
Strategie rozvoje ICT služeb na JU
Verze 2.1 platná od 12.12.2017

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách